וכולי מתוקה שלי

'דודתי הזקנה מתוקה וכו

לוסי בימי המלחמה

האחרונה יכלה יתר על

כן הסבירה לכל בדיוק

על מה בכלל

המהומה, אחותי

איזבל סרגה מאות

ועוד מאות) גרביים שלא)

להזכיר חולצות מחממי אוזניים חסיני כינים

וכו' כפפות וכו', אימא

שלי קיוותה ש

,'אני אמות וכו

באומץ מובן שאבי נהג

להצטרד מרוב דיבורים על גודל

הזכות ואילו הוא רק

יכול בינתיים כבודי

וכו' רבץ בשקט

'בבוץ העמוק וכו

חולם, וכו', על)

(עיניך ברכייך וכולי שלך