Mary Ann Mohanraj

רק הייקו Just a Haiku

אמש נאבקנו על

שמיכות רועדים. הלילה

חם, עצוב.

בנסיעה Commuting

מימי המפרץ

שקופים היום, כה שקטים.

ואתם משתקפים בהם,

רגל נמתחת, עגלגלות

של שד, אצבעותיו על

פניך, היא כקשת נמתחת

בידיך האמונות -- שניכם בעיני,

גם אם אסגור את עיני;

העור השקוף הזה לוהט

חלקלק מזעה וניחוחות

מיצים. קרני שמש מבעירות

את פני המים; האוטובוס מקרטע

על הדרך הרצוצה; אני

כושלת, עד שיד זרה

אוחזת בזרועי, מייצבת.

אני סופרת את הימים

עד שנהיה לבשר אחד.

Mary Anne Mohanraj