חיי תמו פעמיים לפני

חיי תמו פעמיים לפני

תומם-

ועדיין נותר לראות

אם אירוע שלישי

יגלה לי הנצח

כה גדול, כה נואש מלהבין

כאלה שפעמיים בגורל עלו,

כל שנדע מעדן היא

פרידה - כל הנחוץ מעמק בכא.