מילים

אן סקסטון

 

היה זהיר במילים,

גם בפלאיות שבהן.

את מיטבנו אנו נותנים בפלאיות,

לעתים הן נוהרות כחרקים

וטובעות נשיקה תחת עוקץ.

הן עשויות ללטוף כאצבעות

להיות נאמנות כסלע

שישבנך עליו נינוח.

אבל פורחות הן גם כחבּורות.

עם זאת אני מאוהב במלים.

יונים הן מרחפות מהתקרה.

ששה תפוזי קודש הן נחות בחיקי.

הן האילנות, מסעדי הקיץ,

והשמש הן, צדה המנחם.

עם זאת תכופות נאלמות הן לי.

הרבה כל כך ברצוני לגלות,

המון סיפורים, תמונות, משלים וכו'.

אבל אין המלים בהירות דיין,

דווקא הפגומות נושקות לי.

לעתים אני דואה כנשר

אלא שכנפי גדרון לי.

אבל אני משתדל להיות זהיר

ולנהוג בהן ברכות.

במלים ובביצים יש לנהוג משנה זהירות.

בהישברן הן אינן ברות

תיקון.

To the original

למקור האנגלי