שעונים

לא את השעה אני מחפשת ב

- שעון הדיגיטלי שלי

לא התחברות הנקודות, כיוונם

של הרגעים. זוכרת את אימא

מחליקה את הטיימקס של אבא על

פרק ידה

כשפרקו התנפח באחרית

,הזיהומים

כיצד ענדה שעון זה משך

שנתיים בדיוק

אחרי מותו

וכאשר נכנסה

אל

הניתוח ממנו לא

,שרדה

השיבה לאחות ששאלה, "למה

"?את עונדת שניים

".כך שיוכלו להישען זה על זה"