קינה

,זה נראה כתחנת רכבת ערפילית

.מאוד חלקה ובתוך חלום

והם נפגשו כאן בפעם ראשונה

,דודתי היקרה חאשה שנפטרה הבוקר

,ושר השירה שלי, יהודה עמיחי

שגם הוא זה עתה שוחרר. הם בדרכם

,לחלקה המיוחדת ביותר בשמים

האתר השמור לנשמות ענק

המאגדות את כולם בחייהן

אוהבות ואוהבות ולעולם אינן דוחות

.להטם של אחרים

.אבל שיחתם פשוטה למדי, ארצית כלשהו

אולי הם משוחחים על העתים שהוחמצו

,בסלואן-קטרינג, כיצד נולדו באותה שנה

באותו עולם שנעלם לתוך זכרונותיהם

,וכמה הולם להכיר זה את זה עכשיו

.ממש כשהם עתידים להרחיב את טווח חיבוקם

Dirge

Karen Alkalay-GutIt looks something like a vague train station,
but very smooth and in a dream.
And they have met here for the first time –
my dear aunt Chasha who died this morning,
and my Minister of Poetry, Yehuda Amichai,
who too has now been freed. They are on their way
to the most special part of heaven,
the site reserved for colossal souls
that incorporate everyone into their lives
and love and love and never deny
the ardor of others.

But their conversation is quite plain, a little mundane.
Perhaps they are talking about the times they never met
at Sloan-Kettering, and how they were born in the same year,
in the same world that vanished into their memories
and how felicitous to make each other’s acquaintance
now, as they are about to broaden the range of their embrace.