ישנם גברים

מאת דורותי פרקר

,ישנם גברים, ישנם גברים

שלא מתעלמים

.מחנות ספרים

(גברת, החליטי כבר, וצפי את חייך לשווא)

,ישנם גברים, ישנם גברים

שלא מתעלמים

.ממשחק קלפים

(!הוא הבטיח להגיע עם הזריחה, והנה כבר יום חדש)

,ישנם גברים, ישנם גברים

שלא מתעלמים

.מבית מרזח

(חכי לי קצת, תסתובבי, ככה זה בחיים)

,ישנם גברים, ישנם גברים

שלא מתעלמים

.מאישה

(אלוהים, אנא, לא יותר מהסוג הזה)

,ישנם גברים, ישנם גברים

שלא מתעלמים

.ממסלול גולף

(קראי ספר, ותפרי, ונמנמי, אם תוכלי)

,ישנם גברים, ישנם גברים

שלא מתעלמים

.מצעצועים

(!כל חייך את ממתינה לאיזה גבר דפוק)

18.1.2001