אב ובתו - ו.ב. ייטס

היא שומעת אותי מכה בשולחן ואומר

שהיא מוחרמת על

,ידי כל איש ואישה ישרים

בשל קרבתה לגבר

;ששמו רע מכל השמות האפשריים

ומיד היא משיבה

ששערו כה יפה

.קרות כרוח מרץ עיניו

Father and Child - W.B Yeats

She hears me strike the board and say
That she is under ban
Of all good men and women,
Being mentioned with a man
That has the worst of all bad names;
And thereupon replies
That his hair is beautiful,
Cold as the March wind his eyes.

 

19 מאי 2003