הכושי מדבר על נהרות

אני ידעתי נהרות עתיקים כימי עולם וזקנים מגיאות

.הדם האנושי בעורקי אנוש

.נשמתי הייתה עמוקה כנהרות

.אני רחצתי במימי הפרת בנעורי הזריחות

.אני בניתי בקתתי על שפת הקונגו והוא הרדימני

.אני התבוננתי בנילוס ואת הפירמידות בניתי עליו

אני שמעתי את שירת המיסיסיפי מלווה את אייב לינקולן

בדרך לניו אורלינס, וראיתי את גיאותו הבוצית הופכת זהב

.לעת זריחה

:אני ידעתי נהרות

קדמונים, נהרות ערביים

.נשמתי הייתה עמוקה כנהרות

 

Langston Hughes