פיליפ לארקין

 

אין נינוחה כשיחה במיטה

אינטימיות הנובעת מזמנים רחוקים,

מסמנת שנים שהיו לבשר אחד.

 

אבל השתיקות הולכות ומתארכות.

בחוץ, הרוח, ריגושה פגום

מקבצת ומפזרת עננים בשמי שמים,

 

וערים קודרות נערמות על קו האופק.

כל זה אדיש לנו. דבר אינו מפרש מדוע

במרחק מובהק זה מבדידות

 

נהיה קשה עוד יותר לבטא

באחת מלים שהן אמת רחומה,

או שאינן שקרים אכזריים.

 

 

To the original

למקור האנגלי