והאם קיבלת את

?חפצך מהחיים האלה, למרות זאת

.אכן

?ומה הוא שבו חפצת

לקרוא עצמי אהוב, לחוש עצמי

.אהוב על הארץ


למקור