Mezzo Cammin

מחצית חיי חלפו, והנחתי

לשנים חמוק ממני ולא הגשמתי

את שאיפת נעורי, לבנות

.מגדל שירה עטור חומה נשגבת

לא עצלות, או עונג, או שחיקת

תשוקות רוגשות אל פסק,

צער וגם דאגה מצמיתה

.ממה שאולי אשיגה הרחיקוני

אך, במחצית דרך מעלה ההר, את עברי רואה

שרוע תחתיי, בחזיון קולותיו

עיר רחבת ידיים באור דמדומים

עשן ערובות, דנדוני פעמונים, אורות נוצצים

מעלי שומע בתרועת הסתיו

.געש מוות מפסגתה רועם

Longfellow, Henry Wadsworth