פורטרט

גניה כחולת השיער לימדה אותי כל

שעלי לדעת עתה על יופי

,ראיתיה יום אחד, בגילה של אמי

צובעת את שפתיה במראה

.ברוב עונג, שיקול דעת

ולאחר ההספגה הקפדנית

היא חייכה, בסיפוק

של אחת שסיימה

.יצירת מופת