עזרא פאונד

הו, דור של מדושני עונג

,ובעליל אינם נינוחים

אני ראיתי דייגם מתפננים בשמש, אני ראיתי אותם

במשפחותיהם המבורדקות, אני ראיתי חיוכים שטופי

.שיניים ושמעתי את צחוקם הפרוע

,ואני הרי מאושר מכם

,והם היו מאושרים מני

והדגה שבמימי האגם שוחה

.ואין כסות לעורה

To the original

למקור האנגלי