אמריקה

עם באנגלית אמרו אמריקה

ייתה זאת אנגלית להם

עם אמרו בלגי

נחנו כמו ערפל

תה למזג האוויר

מיצים אנחנו

אמנים אנחנו

יש לנו צבעי לאום

נוכל לעמוד בחפירות

נוכל להתכוון לטוב

מדברים אנו יחד

יש לנו צלב אדום

נשים רבות מאוד מדברים על רגליים

על גרביים

 

גרטרוד שטיין

America

Once in English they said America.

Was it English to them.

Once they said Belgian.

We like a fog.

Do you for weather.

Are we brave.

Are we true.

Have we the national colour.

Can we stand ditches.

Can we mean well.

Do we talk together.

Have we red cross.

A great many people speak of feet.

And socks.

Stein, Gertrude.