המלחמה

אני יודעת מי בגד בהם

,באלף תשע מאות שלשים ותשע

מי לחש לבריטים

שהם אדומים

,בדרכם לארץ הקודש

שהוא היה אסיר

.חסר אזרחות

אני יודעת למי ניתנו

חפציהם כתשלום

בעוד הם נשלחו חזרה

מנמל חיפה

בבגדי קיץ

למוות בטוח בדנציג

,אני יודעת את שמו

האיש שכמעט היה

מונע את לידתי

שגרם לי להיוולד

,בין כתלים חרבים

ולא עצי דקלים

כשם שאני יודעת

את שם המלאך שלי

הדודה שבאה להושיעם

שנותרה והמתינה להציל אותם

.מהרחובות הרצחניים של דנציג

אבל היא כובתה

,כנשמה טהורה מדי לעולם הזה

מלכה כץ, והוא נותר

-עד היום, הבוגד

The War

I know who betrayed them

in nineteen thirty nine,

who whispered to the British

that they were Reds

on their way to the Holy Land,

that he was an excon

a noncitizen

I know who was given

their possessions as payment

while they were sent back

from Haifa port

in their summer clothes

to certain death in Danzig

I know his name,

the man who would have

denied my birth

who caused me to be born

amid falling walls,

not palm trees

Just as I know

the name of my angel

the aunt who came to their rescue

who had been waiting to rescue them

from the murderous streets of Danzig.

But she was extinguished

like a soul too pure for this world,

Malcah Katz, and he remains

to this day, the traitor-

*****.