אין לי מושג מי חיבר את השיר החרמני הזה ואודה למי שישכילני

Wet

Wetness does not always pertain

רטיבות לא בהכרח מתייחסת

to water in an ocean, river or lake;

,למי אוקיאנוס, נהר או אגם

Sometimes it refers to how I feel

לעתים היא רגשותיי

when I remember your embrace.

.בזכרי את חיבוקך

   

I only have to think of you

עלי רק לחשוב עליך

to remember me in your arms;

.להיזכר בעצמי בזרועותייך

My legs quivering, my mouth moaning

רגלי רוטטות, פי גונח

I have fallen captive to your charms.

.כשבויה הייתי בקסמיך

   

I long to feel your body on mine

לגופך על שלי אערוג

to know the taste of satisfied love;

.לדעת טעם שלמות אהבה

To lie quietly in your arms

לשכב בנוחות זרועותיך

we fit together like a hand to a glove.

.תואמים ממש כיד לכפפה

   

You are the sweetheart of my life

אתה אהבת חיי

you are my one sure bet;

,קלף המזל במערכה

You never have to wonder babe . . .

...לעולם אל תתפלא

you can always keep me wet.

.לכבודך תמיד אהיה לחה